Bioderma
Sebium Global
Regulament oficial

 CONCURS SEBIUM GLOBAL – «Aniversarea visurilor tale»

REGULAMENT OFICIAL

 

Secţiunea 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI, ALTE PRECIZĂRI PRELIMINARE:

 

(1) Organizatorul concursului este compania Laboratoire Bioderma România S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Polonă, nr. 68-72, Polonă 68 Business Center, etaj 1, sector 1, Bucureşti, România, înregistrată la A.N.S.P.D.C.P. ca Operator de date cu caracter personal sub numărul 16015.

(2) Acest concurs se derulează prin intermediul agenţiei de publicitate The Silver Cat Studio S.R.L., cu sediul în Drm. Valea Danului, nr. 40, ap. 43, Sector 6, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerţului nr. J40/13/2015, în calitate de Împuternicit, numit şi Administrator al paginii.

(3) Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul Regulament este finală şi obligatorie pentru toţi Participanţii.

(4)  Acest regulament oficial este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei aplicabile în România.

(5) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica acest Regulament, respectând condiţiile legale şi făcând publicitatea necesară în legătură cu o asemenea potenţială modificare. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă pe pagina de Internet Bioderma România Facebook.

(6) Regulamentul este disponibil în mod gratuit pentru orice solicitant pe toată perioada de desfăşurare a Concursului pe pagina Bioderma România Facebook, în aplicaţia de Concurs, dar şi prinsolicitare scrisă trimisă pe email la office@silvercat.ro ori prin mesaj privat pe pagină sau prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, trimisă pe adresa Organizatorului, cu menţiunea “Pentru concursul SEBIUM GLOBAL - «Aniversarea visurilor tale» ”.

(7) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul va fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informaţiile pe care astfel de materiale le pot conţine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial.

 

Secţiunea 2. TERITORIUL, LOGISTICA ŞI DURATA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:     

 

(1) Concursul este organizat şi derulat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi se va desfăşura în perioada 23.03.2015 – 14.04.2015, inclusiv.

(2) Toate premiile acordate în cadrul acestui concurs trebuie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, în caz contrar nu mai sunt datorate de către Organizator.

(3) Concursul va fi disponibil pe pagina oficială de Facebook Bioderma România, în aplicaţia dedicată campaniei.

(4) Concursul este organizat exclusiv pe teritoriul României.

 

Secţiunea 3. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE:     

 

(1) Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 14 ani până la data de 23.03.2015, cetăţeni rezidenţi în România, care acceptă şi respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare “Participanţii”). În cazul participanţilor cu vârsta sub 18 ani (concurenţi minori), participarea la concurs este condiţionată de acordul părintelui sau tutorelui legal conform legislaţiei în vigoare. Prin înscrierea la concurs, participanţii cu vârsta sub 18 ani declară şi garantează că au acordul părinţilor sau al tutorelui legal pentru a se înscrie şi a participa la acest concurs. Astfel, răspunderea pentru participarea minorului la acest concurs, precum şi pentru orice consecinţe care ar putea decurge din aceasta participare, va reveni părintelui sau tutorelui legal.

(2) Nu pot participa la acest concurs angajaţii societăţii Laboratoire Bioderma România şi ai agenţiei implicate în această campanie promoţională, precum şi membrii familiilor acestora (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricţionarea accesului de participare la acest concurs persoanelor care încearcă să fraudeze. Orice persoană care încearcă să fraudeze va fi descalificată şi va pierde dreptul de a participa la concurs.

(4) Se înţelege prin tentativă de fraudă inclusiv crearea de conturi multiple pe Facebook şi înscrierea acestora în concurs.

(5) Participarea la acest concurs presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.  

Secţiunea 4. PRODUSELE PARTICIPANTE:

 

(1)  Prin Produse Participante se vor înţelege produsele Sebium Global 30ml comercializate în farmacii, produsele sunt special semnalizate la raft, au o teacă/manşon cu însemnele campaniei “Aniversarea visurilor tale” şi sunt înseriate pe interior cu coduri unice.

 

(2) După data încheierii Concursului, produsele participante descrise mai sus îşi pierd calitatea de “produse participante”, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu vreo circumstanţă care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualităţii ori continuării Concursului.

 

(3) Produsele descrise la punctul 1 din prezenta secţiune participă la Concurs şi în situaţia în care sunt achiziţionate (au data bonului sau facturii fiscale) înaintea datei de 23.03.2015, data de lansare a aplicaţiei de înscriere la Concurs, Produsele Participante fiind disponibile în farmacii încă din data de 23.02.2015.

 Secţiunea 5. DESCRIEREA ŞI MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:  

     

(1) Concursul se desfăşoară prin intermediul paginii oficiale de Facebook Bioderma România, în aplicaţia de concurs “Aniversarea visurilor tale”, aplicaţie securizată.

(2) Înscrierile în concurs se vor face în perioada: 23.03.2015, ora 12.00 – 14.04.2015, ora 18.00.

(3) Pentru a se înscrie în concurs, participanţii trebuie să respecte condiţiile de participare aşa cum sunt detaliate mai jos.

a. Să cumpere din farmacii Produsele participante la Campanie.

b. Să păstreze pe toată durata campaniei dovada achiziţiei: bonul fiscal sau factura de achiziţie şi ambalajul Produsului participant cu codul unic.

c. Să deţină un cont valid pe Facebook, să fie deja sau să devină prin intermediul acestui concurs fan al paginii Bioderma România pe Facebook.

d. Să acceseze aplicaţia de Concurs şi să completeze în mod corect şi complet câmpurile formularului de înscriere. Orice altă înscriere pe pagină, prin mesaj privat ori sub altă formă nu va fi luată în considerare.

(4)După completarea formularului de Concurs, participantul va primi mesaj automat pentru înscrierea sa în concurs. Mesajul poate fi câştigător pentru unul dintre premiile instant sau poate fi necâştigător în această etapă, situaţie în care participantul va fi înscris în mod automat în lista participanţilor care vor intra în tragerea la sorţi de la finalul campaniei pentru unul din marile premii.

(5) Un participant se va putea înscrie de mai multe ori pe perioada campaniei, fără a fi limitat ca număr de înscrieri, dar este obligatoriu să deţină coduri valide ale Produselor Participante. La o înscriere se va folosi un singur cod, aferent unui Produs Participant. Înscrierea unui cod unic de mai multe ori nu va fi posibilă datorită setărilor de securitate ale aplicaţiei.

(6) Organizatorul poate solicita participanţilor să trimită dovada codului unic şi a bonului fiscal de achiziţie în cazul în care vor apărea dispute cu privire la codul unic înscris în aplicaţie.

(7) În cazul disputelor, dacă Organizatorul va primi solicitarea verificării unui cod unic, iar participantul care a înscris iniţial codul respectiv în Concurs nu va putea face dovada că deţine Produsul participant cu acel cod şi bon de achiziţie sau factură, atunci Organizatorul va anula înscrierea participantului care s-a înscris în mod fraudulos sau eronat şi va permite unui alt participant să se înscrie cu acel cod, dar numai dacă cel de-al doilea participant face dovada deţinerii acelui cod prin trimiterea pe email sau prin mesaj privat a pozei bonului sau a facturii de achiziţie şi a ambalajului cu acel cod unic.

(8) În cazul disputelor de la punctul 7 din prezenta secţiune, soluţia dată de Organizator este obligatorie pentru participanţi.

 

Secţiunea 6. DESEMNAREA, ANUNȚAREA ŞI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR:

 

 (1) Desemnarea câştigătorilor se va face în 2 moduri, fiecare mod fiind asociat unuia dintre tipurile premiilor oferite în prezenta campanie.

 

 A. Premiile instant, în număr de 200, vor fi oferite pe baza unui algoritm aleatoriu electronic securizat, pe toată perioada campaniei, până când se vor epuiza.

După înscrierea datelor complete şi corecte în formularul de concurs şi a codului unic, participantul va primi mesaj instant în care va fi anunţat dacă a câştigat unul din cele 200 de premii instant. În cazul în care nu câştigă unul dintre cele 200 de premii instant, participantul va primi mesaj că a fost înscris în lista pentru tragerea la sorţi organizată la finalul campaniei.

 

b. Cele 2 mari premii vor fi oferite la finalul campaniei printr-un sistem aleatoriu securizat de tipul tragere la sorţi, extragerea va fi efectuată din lista tuturor participanţilor înscrişi pe perioada campaniei cu un cod unic valid.

Extragerea va fi supravegheată de o comisie formată din 2 membri: un reprezentant al Organizatorului şi un reprezentant al Împuternicitului.

 

(2) În cazul premiilor instant, participanţii au un termen de 48 de ore să trimită datele pentru a fi validat câştigul.

(3) Numele câştigătorilor premiilor instant vor fi publicate în aplicaţie, în pagina Câştigători, pe toată durata campaniei. Publicarea acestor nume se va face zilnic pentru ziua anterioară de concurs. Prima zi în care se va publica lista va fi 24.03.2015, iar ultima zi va fi 15.04.2015.

(4) Participanții care câștigă un premiu INSTANT sunt și aceștia înscriși în lista finală care va intra în tragerea la sorți pentru cele 2 mari premii.

 (5) Extragerea pentru cele 2 mari premii ale campaniei, organizată în data de 15.04.2015,va fi filmată, iar clipul extragerii va fi publicat împreună cu numele extrase şi cu detalii pentru validarea câştigurilor.

(6) Numele câştigătorilor celor 2 mari premii vor fi publicate imediat după extragere pe pagina de Facebook Bioderma România şi în aplicaţie, în pagina Câştigători. Vor fi extrase şi 2 rezerve.

 

(7) În cazul celor 2 mari premii, participanţii au un termen de 48 de ore să trimită datele pentru a fi validat câştigul.

 

(8) În cazul în care vreunul dintre câştigătorii celor 2 mari premii nu va răspunde în termen de 48 de ore de la data publicării numelui său trimiţând prin mesaj privat sau pe email la office@silvercat.rotoate datele de identificare şi nici nu va răspunde la telefon (Împuternicitul va încerca de 2 ori să îl contacteze telefonic, la numărul înscris în formularul de înscriere), după expirarea termenului, se va trece la validarea rezervei extrase pentru respectivul premiu, pentru fiecare dintre cele 2 mari premii fiind extrasă şi câte o rezervă. 

(9) La fel se va proceda şi în cazul în care participantul nu poate fi validat pentru că nu întruneşte condiţiile de participare la concurs conform prezentului regulament oficial sau nu poate face dovada deţinerii codului unic al Produsului Participant şi bon fiscal sau factura pentru achiziţie.

(10) În situaţia în care nu se va ajunge la validarea rezervelor deoarece câştigătorii extraşi vor fi validaţi, rezervele nu au dreptul să solicite vreun premiu sau vreo compensare de vreun fel.

 

(11)Pentru validarea câştigătorilor premiilor INSTANT, cele 200 de kituri (constând în seturi cu 2 produse) antiacnee, participanţii trebuie să trimită prin mesaj privat pe pagină sau pe email la office@silvercat.rourmătoarele:

 

a. confirmarea datelor de identificare înscrise în concurs: nume, prenume, adresă completă de domiciliu sau adresa pentru expedierea premiului, număr de telefon.

b. o copie scanată sau o fotografie clară a CI.

c. dovada achiziţiei Produsului Participant – poza bonului fiscal sau a facturii – şi poza ambalajului aniversar cu seria înscrisă (codul înscris) în Concurs.

d. în cazul participanţilor minori, aceştia trebuie să trimită şi dovada acordului părinţilor sau tutorelui legal, iar semnătura pe actul de primire a premiului prin curier reprezintă confirmarea primirii premiului de către părinte/tutore legal. În cazul în care minorul câştigător nu trimite datele de contact solicitate în termenul prevăzut în prezentul Regulament sau furnizează date de contact eronate sau incomplete, acesta îşi pierde dreptul asupra premiului, care rămâne astfel în proprietatea Organizatorului.

(12) Nu se acceptă copii scanate sau poze pentru copii ale CI, este obligatoriu ca acestea să fie făcute după original.

(13)Expedierea premiilor INSTANT – cele 200 de kituri antiacnee - se va face de către Organizator până la data de 29.05.2015, inclusiv. Costul expedierii cade în sarcina acestuia integral.

(14) Validarea câştigătorilor celor 2 mari premii, în valoare de câte 1000 de euro fiecare, se va face în 2 etape:

Etapa I. confirmarea electronică: participanţii trebuie să trimită prin mesaj privat pe pagină sau pe email la office@silvercat.rourmătoarele:

a. confirmarea datelor de identificare înscrise în concurs: nume, prenume, adresă completă de domiciliu, număr de telefon.

b. o copie scanată sau o fotografie clară a CI.

c. dovada achiziţiei Produsului Participant – poza bonului fiscal sau a facturii – şi poza ambalajului aniversar cu seria înscrisă în concurs.

d. în cazul participanţilor minori, aceştia trebuie să trimită şi dovada acordului părinţilor sau tutorelui legal. În cazul în care minorul câştigător nu trimite datele de contact solicitate în termenul prevăzut în prezentul Regulament sau furnizează date de contact eronate sau incomplete, acesta îşi pierde dreptul asupra premiului, care rămâne astfel în proprietatea Organizatorului.

Etapa II.validarea la sediul Organizatorului: după ce va fi făcută complet confirmarea electronică, descrisă la punctul anterior, unul dintre reprezentanţii Organizatorului va stabili (telefonic sau pe email) de comun acord cu fiecare dintre câştigători ziua şi ora când acesta trebuie să se prezinte la sediul Organizatorului pentru a intra în posesia premiului. Termenul între validarea electronică şi validarea de la sediul Organizatorului poate fi de 1-2 săptămâni.

În cazul participanţilor minori, la validarea premiului trebuie să fie prezent şi părintele sau tutorele legal, care trebuie să prezinte Organizatorului, în original, acordul său scris pentru participarea minorului la concurs şi pentru intrarea acestuia în posesia premiului.

Câştigătorii vor prezenta, de asemenea, în ORIGINAL bonul de achiziţie sau factura fiscală şi codul unic al Produsului participant cu care s-au înscris în campanie.

 (15) Persoanele care nu trimit datele solicitate în termenul specificat în regulament pentru a fi validate sau cele care nu pot fi validate pentru că nu îndeplinesc condiţiile prezentului regulament pierd premiul şi nu pot solicita compensarea acestuia sub nicio formă.

(16) În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat sau a existat o încercare de fraudare a acestuia (Participanții s-au înscris în Campanie cu mai multe conturi de Facebook sau cei care s-au înscris sunt firme/organizații/branduri, etc.), Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage Participanţilor premiul obţinut ca rezultat al activităţii lor şi/sau să restricţioneze participarea la Campanie până la încheierea acesteia.

(17) În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator în procesul de validare a premiilor, rezultă că procesul de participare a fost fraudat: participantul a oferit alte date decât cele personale, codul înscris în Campanie este greșit, incomplet, aparţine unui alt Participant sau nu există, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage premiul obţinut ca rezultat al activităţii realizate.               

(18) În cazul în care oricare dintre câştigătorii celor 2 mari premiise află în imposibilitate de a se deplasa la sediul Organizatorului pentru validare, predarea premiului se va face unei persoane împuternicite prin procură notarială specială pentru acest lucru (prezentată în original). Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectivei persoane împuternicite prin procură notarială, precum şi de plata oricăror despăgubiri sau soluţionarea oricăror reclamaţii legate de aceasta.

 

Secţiunea 7:REGULI DE PARTICIPARE LA CONCURS:      

(1) Nu se vor lua în considerare şi nu se vor califica în concurs acei participanţi care: nu respectă regulamentul oficial al campaniei şi regulile de înscriere în concurs.

(2) Nu se vor lua în considerare acele date trimise de participanţi care au conţinut obscen, defăimător, ameninţător, pornografic, de hărţuire sau care încalcă vreo lege, iar participanţii vor fi descalificaţi din concurs.

(3) Nu se vor lua în considerare acele acţiuni care nu se încadrează în condiţiile prevăzute în prezentul regulament.

(4) Materialele postate de participanţi pe pagina „Bioderma Romania”, în concurs şi în afara concursului, NU trebuie să conţină: poze/informaţii ale altor produse decât cele din portofoliul BIODERMA; arme, alcool, nuditate, jocuri de noroc, ţigări, poze de pe Internet, poze ale căror drepturi de autor aparţin altor persoane.

Secţiunea 8. PREMIILE:        

(1) În cadrul acestui concurs vor fi oferite202 premii, după cum urmează:

a. 200 de premii INSTANT, oferite pe toată perioada concursului.

b. 2 MARI premii oferite prin tragere la sorţi la finalul concursului, în data de 15.04.2015.

Regulament

 

* Cele 2 mari premii vor fi oferite în lei, valoarea acestora va fi calculată la cursul euro-leu comunicat de BNR în ziua efectuării transferului bancar.

** Valoarea estimativă, calculată la data autentificării prezentului regulament; în funcţie de evoluţia cursului valutar euro-leu, comunicat de BNR, aceasta poate suferi modificări ulterioare, valoarea finală urmând a fi stabilită la data înmânării premiului, în funcţie de această valoare urmând să fie calculat şi virat impozitul aferent.

(2) Expedierea premiilor INSTANT către cei 200 de câştigători validaţi se va face prin curier rapid exclusiv pe teritoriul României.

(3) Câştigătorii celor 2 mari premii vor face demersurile pentru a intra în posesia lor la sediul Organizatorului conform detalierii din secţiunea nr. 6, pct. 14. Intrarea în posesia premiului se va face în baza unui proces verbal de predare primire a pancartei inscripţionate cu premiul şi a unei declaraţii prin care Câştigătorii vor confirma numele, prenumele şi numărul contului bancar pentru virament, urmând ca apoi Organizatorul să remită suma de bani prin transfer bancar în contul câştigătorului până la data de 29.05.2015.

(4) Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestui concurs NU au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor INSTANT sau de a le schimba cu alte bunuri şi nici să solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor.

(5) Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

 

Secțiunea 9. TAXE ȘI IMPOZITE:

(1) Valoarea totală brută estimată a premiilor este de 32 336 ron.

(2) Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătura cu acestea, revenind exclusiv câştigătorului.

 

Secţiunea 10. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI:   

(1) Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului de a continua Concursul.

(2) Situaţiilor avute în vedere în Secţiunea 7 le sunt asimilate şi actele de putere publică ale unei instanţe competente sau ale altei autorităţi publice competente.

(3) În situaţiile avute în vedere în Secţiunea 7, Organizatorul nu are nicio obligaţie către Participanţi, cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a concursului urmează a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute în prezentul regulament. 

 

 

Secţiunea 11. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ:

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi Participanţi, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

(2) Organizatorul şi Împuternicitul sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui concurs sau imaginea Organizatorului.

(3) În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 

 

 Secţiunea 12. RESPONSABILITATE:

(1) Participarea la acest concurs implică acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

(2) Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

a. corectitudinea datelor înregistrate de participanţi pe pagina de Facebook Bioderma România;

b. situaţiile în care câştigătorii nu pot fi contactaţi la datele de contact înscrise pe pagina oficială de Facebook Bioderma Romania;

c. eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon înscrise în Concurs;

d. eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participanţi în legătură cu acest Concurs: în ceea ce priveşte validarea câştigătorilor marilor premii la sediul Organizatorului, Organizatorul nu acoperă transportul către şi din Bucureşti sau cazarea în Bucureşti pentru cei care nu locuiesc în capitală; de asemenea, Organizatorul nu asigură cheltuieli suplimentare efectuate în legătură cu acest concurs.

e. existenţa în stocurile farmaciilor a produselor participante la Concurs;

f. imposibilitatea unui câştigător de a intra în posesia premiului câştigat;

g. întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, de firma de curierat etc;

h. reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire sau AWB-ului de la curier;

i. erori de imprimare sau alte erori referitoare la codurile unice de pe Produsele participante generate de unele limitări tehnice ale furnizorului acestor materiale;

j. emailurile tardive sau transmise la altăadresăde email decât cea indicată, în cazul câştigătorilor, ce va duce la imposibilitatea validării acestora;

(3) Organizatorul şi Împuternicitul nu sunt responsabili pentru eventualele defecţiuni tehnice ce apar independent de voinţa acestora, defecţiuni care pot conduce la întreruperea funcţionării canalului de înscriere la concurs (platforma Facebook – pagina Bioderma România). În eventualitatea unei astfel de întreruperi, înscrierile se vor relua după remedierea defecţiunilor.

(4) În eventualitatea unei dispute asupra validităţii unei înscrieri în cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitivă.

(5) Laboratoire Bioderma România S.R.L. nu are nicio asociere cu Facebook. Acesta nu sponsorizează, administrează sau promovează în niciun fel produsele Laboratoire Bioderma România S.R.L. şi/sau prezentul Concurs. 

 

Secţiunea 13. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE:         

(1) Prin participarea la concurs participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului Oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora şi cu privire la includerea datelor personale în baza de date a  Laboratoire Bioderma România S.R.L., înregistrată la ANSPDCP ca Operator de date cu caracter personal sub numărul 16015, în scopul participării, validării câştigătorilor şi atribuirii premiilor concursului.

(2) Participanţii îşi exprimă acordul ca informaţiile să fie folosite de Laboratoire Bioderma România S.R.L. în scopuri statistice, pentru acţiuni de marketing direct şi promovare.

(3) Participanţilor la concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de legea privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul la acces de date, dreptul la intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie.

(4) Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazului în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale în date anonime în conformitate cu prevederile legii. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Concurs va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată, către Organizator.

 

 Secţiunea 14. DISPOZIŢII FINALE:

(1) Câştigătorii sunt de acord ca numele, adresa şi imaginea lor să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi din partea Organizatorului.

(2) Acordarea celor 2 mari premii poate fi un eveniment public; participarea la acest Concurs implică consimţământul câştigătorilor ca numele şi alte date personale să poată fi publicate şi utilizate ulterior de către Organizator în diverse materiale publicitare, în mod gratuit, neimplicând nicio recompensă de niciun fel din partea Organizatorului pentru publicarea şi utilizarea ulterioară a acestora, cât şi acceptul câştigătorilor cu privire la mediatizarea evenimentului, cu obligaţia de a nu aduce atingere prin declaraţiile şi faptele lor, în niciun fel Organizatorului, sub sancţiunea plăţii de daune.

 

 (3) Prezentul regulament reprezintă un set de condiţii minimale pe care participanţii la concurs trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi eligibili şi pentru a participa la prezentul concurs.

(4) Eventualele cazuri neprevăzute în prezentul regulament se vor soluţiona prin decizii ale Organizatorului, acestea fiind obligatorii pentru participanţi.

(5) Orice corespondenţă purtată pe platforma electronică în cadrul concursului şi care este de natură să încalce sau să fie contradictorie cu prevederile Regulamentului oficial este considerată nulă şi neavenită, neputând avea caracter probant.

(6) Eventualele contestaţii legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe adresa Organizatorului sau pe email la office@silvercat.ro, până la data la care acest regulament produce efecte. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie.

(7) Contestaţiile trebuie să fie făcute în scris şi să fie însoţite de documente care să justifice acest demers altfel, Organizatorul le va respinge, fără vreo altă formalitate.

(8) După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, aşa cum este precizat mai sus, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie, aceasta fiind considerată tardivă.

(9) Contestaţiile care respectă termenii şi condiţiile de mai sus vor primi un răspuns din partea Organizatorului în maxim 3 zile lucrătoare de la data trimiterii. Decizia Organizatorului va fi definitivă pentru contestatar.

 

Bucureşti                                                                                                               

Laboratoire Bioderma România S.R.L.

17.03.2015